IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. ENTRAIC Enterra Yenilenebilir Enerji (IST: ENTRA), IC Holding’in enerji alanındaki tecrübesini halka arzla taçlandırıyor.

27-29 Mart tarihlerinde gerçekleşecek halka arz talep toplama süreci, şirketin yaklaşık 3,7 milyar TL değerle borsa piyasasına adım atmasını simgeliyor ve yenilenebilir enerji sektöründe Borsa İstanbul’da yeni bir şirketin yer almasını sağlıyor.

Yatırım detayları ve fon kullanımı

Halka arz, 226.986.323 lot sermaye artırımı ve 142.579.394 lot ortak satışı şeklinde gerçekleşecek. Elde edilecek fonlar, özellikle Bağıştaş ve Erzin-2 gibi güneş enerjisi projeleri ve rüzgar ile güneş enerjisini bir araya getiren hibrit projelerin geliştirilmesi için kullanılacak. Ayrıca, yeni yenilenebilir enerji santrallerine yapılan yatırımlarla şirketin enerji portföyü genişletilecek.

Tahsisat ve pay dağılımı

Yatırım yapmak isteyen bireysel yatırımcılara %75, kurumsal yatırımcılara ise %25 oranında tahsisat ayrıldı. Bireysel yatırımcı gruplarına yönelik pay dağılımı, katılım miktarlarına göre çeşitleniyor; 2.1 milyon katılımdan 4.9 milyon katılıma kadar olan seviyeler için lot başına 1320 TL’den 570 TL’ye değişen oranlar belirlenmiş durumda.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Halka Arz Borsa İstanbul IC Enterra Yenilenebilir Yatırım 27-29 Mart Yenilenebilir Enerji Hisse SenediFinansal performans ve beklentiler

Şirketin finansal tablosuna bakıldığında, 2023 yılında 2.8 milyar TL’lik bir hasılat elde edildiği, 2022’de ise bu rakamın 3.1 milyar TL olduğu görülmekte. 2021 yılında 1.6 milyar TL olan hasılatın yanı sıra, brüt kar da 2023’te 1.2 milyar TL’ye ulaşarak etkileyici bir büyüme sergilenmiş.

Fiyat istikrarı ve halka açıklık

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin sağladığı 15 günlük fiyat istikrarı taahhüdü ile yatırımcılar için güvenli bir ortam yaratılıyor. Halka arzın halka açıklık oranı %20.03 olarak belirlenmiş, şirketin borsadaki şeffaflığı ve erişilebilirliği ön plana çıkarılmış.

Halka arz iskontosu

Yatırımcılar için önemli bir avantaj olan %25 halka arz iskontosu, şirket değerinin piyasa dinamiklerine uygun şekilde belirlendiğini gösteriyor.

Stratejik öncelikler ve sürdürülebilir büyüme

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Halka Arz Borsa İstanbul IC Enterra Yenilenebilir Yatırım 27-29 Mart Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi
IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarını artırarak Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunmayı ve küresel enerji dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyor. Halka arzdan elde edilen gelirle sürdürülebilir büyüme ve çevre dostu projelerin finansmanı desteklenmesi planlanıyor. Bu strateji, hem şirketin hem de Türkiye’nin uzun vadeli enerji hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, dünya genelindeki ekolojik ayak izinin azaltılması ve enerji sektörünün dönüşümü adına büyük önem taşıyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı, yatırımcılara bu dönüşümün bir parçası olma fırsatı sunuyor ve şirketin gelecek vizyonuna güvenmeleri için sağlam bir temel oluşturuyor.

Yatırımcılar için bilinmesi gerekenler

Bu halka arz, IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin borsadaki ENTRA kodu altında işlem görmesini sağlayacak. Şirketin sağlam finansal geçmişi ve halka arz planları, yatırımcılarına sürdürülebilir bir büyüme vaadi sunuyor. Tüm yatırımcıların ve ilgilenen tarafların, SPK bültenlerinde ve ilgili izahnamelerde yer alan ayrıntılı bilgileri dikkatlice incelemeleri önerilmektedir.

Halka arz hakkında özet bilgiler

Halka arz şekli

 • Sermaye Artırımı: 226.986.323 Lot
 • Ortak Satışı: 142.579.394 Lot (İç İçtaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş.)
 • SPK Bülten, 2024/16.

Fonun kullanım yeri

 • %8-15 Bağıştaş GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi.
 • %25-55 Erzin-2 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi.
 • %10-20 Depolamalı RES (Rüzgar Enerjisi Santrali) ve GES(Güneş Enerjisi Santrali) projeleri.
 • %25-40 Yeni yenilenebilir enerji santrali yatırımları.
 • İzahname, Sayfa 362.

Tahsisat grupları

 • 277.174.288 Lot (%75) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
 • 92.391.429 Lot (%25) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
 • İzahname, Sayfa 344.

Dağıtılacak pay miktarı (olası)*

 • 2.1 Milyon katılım ~ 132 Lot (1320 TL).
 • 2.5 Milyon katılım ~ 111 Lot (1110 TL).
 • Diğer katılım miktarları ve karşılık gelen lot bilgileri.
 • Bireysel Yatırımcı Grubu.

Finansal tablo

 • Hasılat: 2023 – 2.8 Milyar TL, 2022 – 3.1 Milyar TL, 2021 – 1.6 Milyar TL
 • Brüt Kar: 2023 – 1.2 Milyar TL, 2022 – 2.1 Milyar TL, 2021 – 796.5 Milyon TL
 • İzahname, Sayfa 206.

Fiyat istikrarı

 • 15 gün.
 • (Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
 • İzahname, Sayfa 357.

Satmama taahhüdü

 • 1 Yıl, İhraççı.
 • 1 Yıl, Ortaklar.
 • İzahname, Sayfa 359.

Halka açıklık

 • %20.03.
 • İzahname, Sayfa 309.

Halka arz iskontosu

 • %25.
 • Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 57.

Halka arz büyüklüğü

 • ~ 3.69 Milyar TL.

** Bireysel/Grup Çalışanları Eşit Dağıtım.


Yeşil Haber’den

Halka arz süreci ve şirketle ilgili ayrıntılı bilgiler, SPK onaylı izahnamelerde ve şirketin resmi web sitesinde yer almakta. Yatırımcıların, halka arz öncesi ve sonrası süreçlerde bilinçli kararlar verebilmeleri için bu kaynaklardan yararlanmaları önemle tavsiye edilir.

Halka arz gelirlerinin kullanım alanları

IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzdan elde edeceği gelirler, yenilenebilir enerji projelerine yatırım amacıyla stratejik olarak ayrılacak. Bu yatırımlar, şirketin enerji portföyünü genişletme ve sürdürülebilir enerji üretim kapasitesini artırma hedefleri doğrultusunda planlanıyor.

Bağıştaş Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı

 • Yatırım Oranı: %8-15
 • Detaylar: Bağıştaş-1 Hidroelektrik Santrali’ne (HES) destek olmak amacıyla güneş enerjisi santrali (GES) eklenmesi planlanmakta. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) gerekli onay alınmıştır. 2024’ün üçüncü çeyreğinde projenin tamamlanması ve işletmeye alınması hedeflenmektedir.

Erzin-2 Güneş Enerji Santrali projesi

 • Yatırım Oranı: %8-15
 • Detaylar: Erzin-2 GES projesi, 2024’ün ilk yarısında devreye alınması planlanan bir diğer önemli yatırımdır. Bu proje için ayrılan bütçe, halka arz gelirlerinin %8-15 aralığındadır.

Depolamalı rüzgar enerji santrali (RES) ve GES projeleri

 • Yatırım Oranı: %20-30
 • Detaylar: İçtaş Enerji, depolamalı RES ve GES projeleri için çeşitli ön lisans başvurularında bulunmuş ve olumlu geri dönüşler almıştır. Bu kapsamda, toplamda 485 MW kapasiteli 8 proje planlanmaktadır. İki depolamalı RES projesi, toplam 200 MW kapasite için ön lisans almıştır.

Yenilenebilir enerji santrali yatırımları

 • Yatırım Oranı: %50-60
 • Detaylar: IC Enterra, yenilenebilir enerji sektöründe hem yurt içinde hem de yurt dışında genişlemeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, mevcut şirketleri veya enerji santrallerini satın almayı ve yukarıda belirtilen projelerle birlikte 2026 sonuna kadar toplam kapasiteyi 1.200 MW’a çıkarmayı planlamaktadır.

Bu yatırım stratejileri, IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin uzun vadeli büyüme perspektifini ve yenilenebilir enerjiye olan bağlılığını yansıtmakta, aynı zamanda Türkiye’nin sürdürülebilir enerji hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlamakta.


Yatırım Tavsiyesi Değildir

Bu makalede yer alan bilgiler, genel bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemelidir. Burada sunulan veriler ve görüşler, herhangi bir finansal yatırım kararı almadan önce bağımsız bir finansal danışmanlık hizmeti almanız gerektiğini vurgulamak için sunulmaktadır. Yatırım kararları kişisel durumunuz, risk toleransınız ve finansal hedefleriniz göz önünde bulundurularak dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Bu içerik, okuyucuları piyasa trendleri ve sektörel gelişmeler hakkında bilgilendirmeyi amaçlar, ancak yesilhaber.com.tr ve editörleri bu içeriğin doğruluğu, eksiksizliği veya güvenilirliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Yazarlar ve yayıncılar, bu makalede sunulan bilgilerin kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz.

Okuyucular, yatırım kararları almadan önce kendi araştırmalarını yapmalı ve bağımsız finansal danışmanlarla görüşmelidir. Burada bahsedilen hisse senetleri ve finansal ürünler hakkında alım-satım kararı almadan önce, ilgili finansal ürünlerin risklerini ve getiri potansiyellerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeniz önemlidir.


Bu makalemiz ilginizi çektiyse IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok oldu başlıklı makalemiz de inceleyebilirsiniz.

Bir Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.