Yeşil Haber

İmtiyaz Sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni
Erkan Kızılocak

İş ve İçerik Geliştirme Direktörü
Necmi Çelik – Mehmet Erdoğan Elgin

Haber Müdürü
Sibel Akbay

Londra Temsilcisi
Didar Aslan

Moskova Temsilcisi
Fuad Safarov

Yayın Kurulu
Erkan Kızılocak,
Dr. Şerife Özkan Nesimioğlu, Dr. Barış Samim Nesimioğlu, Mehmet Erdoğan
Elgin, Dilek Elgin

Hukuk Danışmanı
Av. Ferit Sarı

Editör
Dilek Elgin

E-Posta
iletisim@yesilhaber.net

Magrus

Magrus Adına Yeşilhaber Yönetici Ortağı

Baha Ata
bata@magrus.com

Magrus Information Services
One-stop solution for Yeşilhaber: design, hosting, idea generation, trusted invoicing, and relationship management