Galata Wind

Doğan Holding şirketlerinden, yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisi üreten Galata Wind’in konsolide gelirleri 2021 yılının ilk dokuz ayında %33,1 artış ile 331.194 bin TL’ye (2020: 248.826 bin TL) yükseldi.

Gelirlerin artmasındaki en önemli iki etken yılın ilk 9 ayında sağlanan 5Galata Wind logo30.778 MWh’lik üretimin, Taşpınar RES’in de katkısıyla, geçen senenin (2020/09: 462.876 MWh) aynı dönemine göre %14,7 oranında artması ve elektrik satış fiyatlarının yükselmesi oldu.

Galata Wind’in konsolide brüt kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,1 artarak 224.127 bin TL (2020/09: 182.022 bin TL)ve Konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı

ise (FAVÖK) %27,2 artışla 250.507 bin TL olarak gerçekleşti. (2020/09: 197.000 bin TL). Galata Wind’in net dönem kârı ise 93 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yüzde 27,2 FAVÖK artışı

FAVÖK artışında en çok, geçen sene ile aynı döneme göre %14,7’lik üretim artışı, elektrik satış fiyatlarında kura bağlı olarak artış ve karbon emisyon hakkı satış gelirlerinin artması ile brüt satış kârlarının artması etkili oldu. 2021 yılının ilk dokuz  ayında operasyonlardan sağlanan net  kârdaki artış, kredilerin kur farkı giderlerinde yaşanan iyileşme ve finansman giderlerinin önceki yılın altında  gerçekleşmesi ile 92.785 bin TL net kâr yazıldı (2020/09: 98.623 bin TL kâr).

Karbon azaltım sertifikası satış gelirlerinde 7 kat artış

Şirketin hasılat kalemleri içinde yer alan karbon emisyon azaltım (VER) sertifikası hakkı satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 7 kat artarak 1.013 bin TL’den 7.184 bin TL’ye çıktı. Şirket, sahip olduğu santrallerdeki üretimlerden kazandığı bu haklara bağlı gelirleri 2021 yılının son çeyreğinde de elde etmeye devam edecek.

Türkiye’nin de TBMM’de onaylayarak 7 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe soktuğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki Paris Anlaşması sebebiyle küresel karbon emisyon piyasalarında önemli bir hareketlenme başladı. Küresel gelişmelere bağlı olarak Galata Wind’in elinde bulundurduğu VER sertifikası haklarının satış fiyatı 2021 yılı başından bu yana yaklaşık 5,5 kat değerlendi. Fiyatlardaki artışın ilerleyen dönemde de devam etmesi beklenmekte. Şirket, ürettiği elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığı için kazandığı karbon haklarını süreleri boyunca onaylatıp gelir elde etme vizyonunu sürdürecek.

Taşpınar RES’te üretim artışı

Türbinlerinin tamamı 25 Mart 2021’de devreye alınan, ürettiği elektriği YEKDEM kapsamında yerli katkı payı dahil 94 USD/MWh fiyatla satan Galata Wind’e ait Taşpınar RES, 2021 yılının ilk çeyreğinde 15.598 MWh, ikinci çeyreğinde 27.266 MWh, üçüncü çeyreğinde de 46.809 MWh elektrik üretimi gerçekleştirdi. Türkiye’deki rüzgâr rejimine göre rüzgârın en fazla olduğu dönemin yaz dönemi olması nedeniyle henüz ilk operasyon yılında olan Taşpınar RES’teki üretim rakamları, Şirket projeksiyonları ile paralellik gösteriyor.

Galata Wind’ten hibrit santral

Şirket tarafından yapılması planlanan 42,58 MW kurulu gücündeki Taşpınar RES Hibrit Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 05.08.2021 tarih ve 10345-3 sayılı kararı ile uygun bulundu.

Yaklaşık 27 Milyon USD yatırım bedeli olması planlanan Taşpınar Hibrit GES projesinde 2022 yılının başına kadar gerekli ÇED, imar, kamulaştırma vb. izinlerin alınmasını müteakip yatırıma başlanması ve inşaatın 2022 yılı içerisinde bitirilerek devreye alınması hedefleniyor. GES’ten üretilen elektriğin Taşpınar RES’in tabi olduğu YEKDEM mekanizması fiyatlarına göre (2025 yılının sonuna kadar 94 USD/MWh; 2026-2030 yılları arasında da 5 yıl 73 USD/MWh) satılacak olması nedeniyle şirket gelirlerine olumlu katkı sağlaması öngörülüyor.

Mersin RES kapasite artışı üretime olumlu yansıdı

Galata Wind’e ait Mersin RES’de Mayıs 2021’de yapılan kapasite artışı ile de bu santralin elektrik kurulu gücü (MWe) 51 MW’dan 56,85 MW’a çıkarıldı. Rüzgâr rejimi ve kapasite artışının da etkisiyle 2021 yılın üçüncü çeyreğinde 2020 yılının aynı dönemine göre %31,3’lük bir üretim artışı gerçekleşti. (2021/3. Çeyrek: 73.745 MWh, 2021/09: 174.770 MWh) Kapasite artışı kaynaklı fazladan üretimin önümüzdeki dönemde de hasılata katkı sağlanması hedefleniyor.

Şirketin temel performans göstergeleri olarak dikkate alınması gereken operasyonlarından sağladığı gelir ve brüt kârdaki iyileşme ve üretimdeki artış 2021 yılının ilk dokuz ayının olumlu geçtiğini gösteriyor. Özellikle rüzgâr santralleri için, Şirketin de beklentisi doğrultusunda yılın en rüzgârlı dönemi olan üçüncü çeyrekte (yaz dönemi) Şah RES, Mersin RES ve Taşpınar RES santralleri Türkiye ortalamasının üzerinde yaklaşık %41,8 kapasite kullanım oranı ile çalıştırıldı.

Aynı dönemde Türkiye ortalama rüzgâr kapasite kullanım oranı ise %38,4 oldu. Yılın son çeyreği yüksek rüzgârlı dönem olacağından, Galata Wind’in tüm santrallerindeki üretim performansının bu şekilde devam etmesi halinde son çeyreğin de beklentiler dahilinde geçeceği öngörülüyor.

Galata Wind, bir yandan da yurt içi ve yurt dışı yatırım olanaklarını kapsamlı bir biçimde değerlendirmeye devam ediyor.

Önceki İçerikCumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
Sonraki İçerikSTK’lardan çağrı: “Türkiye’de fosil kaynakları finanse etmeyin”

Bir Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz