Enerjisa Kontrolmatik İş Birliği Depolamalı Rüzgar Enerji Santralleri Türkiye Yenilenebilir Enerji Dönüşümü

Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümünde yeni bir sayfa bu stratejik ortaklık, depolamalı rüzgar enerji santralleriyle sürdürülebilir geleceğe güç katıyor.

Enerjisa Kontrolmatik İş Birliği Depolamalı Rüzgar Enerji Santralleri Türkiye Yenilenebilir Enerji Dönüşümü
Enerjisa Üretim ve Kontrolmatik Teknoloji (IST: KONTR), Türkiye’nin enerji sektörüne güç katan depolamalı rüzgar enerji santrali (RES) mega projelerinde önemli bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği, her iki firmanın da enerji sektöründeki bilgi birikimi ve tecrübelerini bir araya getirerek Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artırma ve enerji altyapısını güçlendirme hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Enerjisa Kontrolmatik İş Birliği Depolamalı Rüzgar Enerji Santralleri Türkiye Yenilenebilir Enerji Dönüşümü
Anlaşma çerçevesinde, Enerjisa Üretim ve Kontrolmatik Teknoloji’nin iş birliği, her iki firmanın da güçlü yönlerini birleştiriyor. Enerjisa Üretim’in rüzgar enerjisi projelerindeki deneyimi, Kontrolmatik’in iştiraki Progresiva Enerji Yatırımları tarafından Tekirdağ’da kurulacak olan 250 MW’lık rüzgar enerji santrali projesinde kullanılacak. Ayrıca, Kontrolmatik Teknoloji’nin depolamalı rüzgar enerji santralleri alanındaki mühendislik ve teknoloji bilgisi, Enerjisa Üretim’in 500 MW kapasiteli depolamalı rüzgar enerji projesinde değerlendirilecek. Bu iş birliği, enerji sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Enerjisa Üretim, enerji sektöründe önemli bir rol oynayan ve yaklaşık 5.000 MW’lık kurulu güce sahip olan bir şirkettir. Bu kapasitenin 4.000 MW’ı aktif işletmede, 1.000 MW’ı ise inşa aşamasındadır. Şirket, Kontrolmatik ile işbirliği yaparak, 250 MW kapasiteli bir rüzgar enerji santralinin yanı sıra, 1 GW kapasiteli bir enerji depolama tesisinin geliştirilmesi, kurulumu ve işletilmesi süreçlerinde önemli roller üstlenecek. Kontrolmatik Teknoloji ise, enerji depolama ve rüzgar enerji santrallerinin elektrifikasyonu ve trafo merkezlerinin kurulumunda kilit bir ortak olacak. Kontrolmatik Teknoloji’nin alt kuruluşu olan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri, anlaşma doğrultusunda Ankara Polatlı’da bulunan Lityum-İyon Pil Hücresi Giga Fabrikası’nda geliştirdiği yerli enerji depolama sistemlerini Enerjisa Üretim’e sağlayacak. Anlaşma kapsamında, Enerjisa Üretim’in Hollanda merkezli dijital kolu Senkron Energy Digital Services, proje için dijital çözüm sağlayıcı olarak belirlendi. Senkron Energy, Türkiye ve uluslararası alandaki santraller için hizmet verirken, özellikle hibrit ve yenilenebilir enerji projelerinde, enerji varlıklarının kapasitesini artırmak için yapay zeka ve karar destek sistemlerini kullanıyor. Rüzgar ve batarya yatırımlarında, Senkron Energy’nin dijital çözümlerinin varlık yönetimi ve piyasa operasyonlarına entegre edilmesi planlanıyor.

Bu işbirliği, Türkiye’nin enerji depolama alanındaki ilk yerli üretim tesisini de kapsıyor.

Önümüzdeki iki yıl her üç rüzgar türbininden birisi Enerjisa Üretim’den

Enerjisa Üretim, Türkiye’nin özel sektör lider elektrik üreticisi olarak, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını sürekli genişleterek ülkenin enerji sektöründeki liderliğini pekiştirmekte. İhsan Erbil Bayçöl, Enerjisa Üretim CEO’su, bu stratejik iş birliğinin önemine değinerek, “Gerçekleştireceğimiz yatırımlarla önümüzdeki iki yıl içinde Türkiye’de dikilen her üç rüzgar türbininden birisi Enerjisa Üretim imzasını taşıyacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarında üretimin stabilitesini sağlamak ve santrallerden sürekli enerji üretmek depolamalı sistemler sayesinde mümkün hale gelecek,” dedi. Bu sözler, şirketin yenilenebilir enerji sektöründeki öncü rolünü ve Türkiye’nin enerji dönüşümündeki kritik önemini vurguluyor.

Enerjisa Kontrolmatik İş Birliği Depolamalı Rüzgar Enerji Santralleri Türkiye Yenilenebilir Enerji Dönüşümü Depolamalı RESKontrolmatik Teknoloji’nin mühendislik ve inovasyon kapasitesi

Kontrolmatik Teknoloji, enerji sektöründe mühendislik ve proje yönetiminde uzun yıllara dayanan deneyimleriyle öne çıkmakta. Sami Aslanhan, Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı, iş birliğinin değerini “Türkiye, özellikle yenilenebilir enerji alanında çok büyük bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahip. Biz de küresel bir marka olmanın gerekliliklerinden biri olarak kendi ülkemizde en iyilerle iş birliği yapmayı önemsiyoruz,” sözleriyle ifade ediyor. Kontrolmatik Teknoloji’nin bu iş birliğindeki rolü, yenilenebilir enerji projelerindeki mühendislik, teknoloji ve kurulum konularındaki derin bilgi ve tecrübesini kullanarak, Türkiye’nin enerji altyapısına yenilikçi çözümlerle güç katmak.

Ortak hedefler ve sürdürülebilir gelecek

Enerjisa Üretim ve Kontrolmatik Teknoloji’nin iş birliği, depolamalı RES projelerinde Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini maksimize etmeyi ve enerji sektöründeki dönüşümü hızlandırmayı hedeflemekte. Bu stratejik adım, ülkenin düşük karbon ekonomisine geçişini destekleyerek, enerji üretiminde sürdürülebilirliğin ve çevreci çevreci yaklaşımların önemini vurgulamakta.

Enerjisa Kontrolmatik İş Birliği Depolamalı Rüzgar Enerji Santralleri Türkiye Yenilenebilir Enerji Dönüşümü Depolamalı RES
Enerjisa Üretim Genel Merkezi’nde düzenlenen imza törenine Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan ve ilgili şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı.

Geleceğe yatırım ve teknolojik ilerleme

Enerjisa Üretim ve Kontrolmatik Teknoloji arasındaki iş birliği, yenilenebilir enerji sektöründeki gelişmelere ışık tutarken, Türkiye’nin enerji geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendirilmekte. Her iki şirketin de bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübeleri, Türkiye’nin enerji sektöründe sürdürülebilir bir dönüşümü destekleyen projelerin hayata geçirilmesine önemli bir katkı sağlamakta. İlerleyen teknoloji ve dijital dönüşüm ile birlikte, Senkron Merkezi İşletme Odası gibi yenilikler, enerji üretim süreçlerinin daha etkin yönetilmesine olanak tanıyarak, enerji verimliliğinin artırılmasında kritik bir rol oynuyor.

Bu iş birliği, sadece enerji sektöründe değil, aynı zamanda teknoloji ve mühendislik alanlarında da Türkiye’nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip. Bu stratejik ortaklık, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve enerji üretiminin çevresel etkilerinin azaltılması yönünde atılan adımlarla, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sunacak.

Enerjisa Üretim ve Kontrolmatik Teknoloji’nin ortak çabaları, yenilenebilir enerjinin gelecekteki rolünün ve potansiyelinin daha da artırılmasına yönelik umut verici bir adım. Bu iş birliğinin sektöre ve ülkeye sağlayacağı faydalar, Türkiye’nin enerji sektöründeki yenilikçi ve sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyoruz.

Yeşil Haber’in Notu

Depolamalı RES nedir?

Depolamalı Rüzgar Enerji Santralleri, rüzgar enerjisi üretimiyle birlikte enerji depolama sistemlerini bir araya getiren yenilikçi tesislerdir. Bu santraller, rüzgar türbinleri tarafından üretilen elektriği doğrudan tüketime sunmanın yanı sıra, fazla enerjiyi depolama yeteneğine sahipler. Depolama sistemleri genellikle lityum-iyon pil teknolojisi veya diğer enerji depolama çözümlerini kullanır. Bu özelliği, depolamalı RES’leri, enerji üretiminde sürekliliği ve güvenilirliği artıran önemli bir faktör haline getiriyor.

Depolamalı ve depolamasız RES farkları

Geleneksel (depolamasız) RES projeleri, rüzgarın esmesiyle elektrik üretir ve bu enerjiyi doğrudan şebekeye aktarır. Ancak, rüzgarın esmediği zamanlarda enerji üretimi durur. Bu da rüzgar enerjisinin temel bir sorunu olan dalgalanmaları ve güvenilirliği sorununu beraberinde getirir. Depolamalı RES’ler ise, üretilen fazla enerjiyi depolayarak, rüzgarın esmediği zamanlarda bile elektrik sağlama kapasitesine sahipler. Bu da, enerji üretiminde daha fazla esneklik ve şebeke için daha fazla istikrar anlamına gelir.

Depolamanın faydaları

Enerji Güvenliği ve Stabilitesi: Depolamalı RES, enerji üretimindeki dalgalanmaları azaltarak, enerji güvenliğini ve şebeke istikrarını artırır.

Daha Yüksek Verimlilik: Enerjinin depolanması ve talep üzerine kullanılması, enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlar.

Maliyet Etkinliği: Enerji depolama, enerji fiyatlarının yüksek olduğu zamanlarda depolanmış ucuz enerjinin kullanılmasını mümkün kılar, böylece enerji maliyetlerini düşürür.

Karbon Ayak İzini Azaltma: Depolamalı RES, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak, karbon ayak izini düşürür. Çünkü hazır güç ihtiyaç halinde kullanılmayı beklemektedir.

Yatırım büyüklüğünün geri dönüşü

Depolamalı RES projeleri, başlangıçta yüksek yatırım maliyetleri gerektirse de, uzun vadede sağladıkları maliyet tasarrufu ve operasyonel verimlilikle bu maliyetleri telafi edecektir. Fosil yakıtlardan enerjiye ihtiyacın güvenli şekilde yenilenebliir enerji üretimine kaymasında büyük önem taşırlar. Bu da maliyetlerin ötesinde bir kazanımdır.

Enerji depolama teknolojilerindeki gelişmeler ve maliyetlerdeki düşüş, bu tür projelerin ekonomik açıdan daha cazip hale gelmesine yol açmakta. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik artan talep ve sürdürülebilir enerjiye geçiş politikaları, depolamalı RES projelerine olan yatırımın geri dönüşünü hızlandırmakta.

Depolamalı RES projeleri, Türkiye’nin enerji sektöründeki dönüşümünde kritik bir rol oynayarak, sürdürülebilir, güvenilir ve ekonomik bir enerji geleceğine katkı sağlıyor. Bu projeler, ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmanın yanı sıra, enerji depolama çözümlerinin önemini ve potansiyelini de ortaya koyuyor.

Bir Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.