Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Nisan ayında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme; OSB (Organize Sanayi Bölgesi) katılımcısının kendi ihtiyacı için elektrik üretim tesisi kurmasına ve OSB’ye ait teknik altyapı alanında geri dönüşüm ve bertaraf tesisi kurulmasına çözüm sağladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB katılımcılarının kendi ihtiyaçları için rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkân tanıdıklarını kaydetti. Değişiklikle OSB’de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinin boş kalan kısımlarında katılımcının kendi ihtiyacı için gerekli olan rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkân tanındı.

Güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, katılımcıya ait destek ünitesi kapsamında değerlendirmeye alınacak. Ayrıca geri dönüşüm sektöründen gelen talepler doğrultusunda; OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması ve OSB müteşebbis heyet veya genel kurul kararı alınması şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinin OSB’lerde kurulması imkânı sağlandı.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜST KURULUŞU

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, daha önce çatı ve cephe uygulaması ile sınırlanan OSB’lerde güneş enerjisi santrali kurulmasına dair yeni düzenlemelerin önemli olduğunu belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile OSB’de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinin boş kalan kısımlarında katılımcının kendi ihtiyacı için gerekli olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkan tanındı.

Ayrıca yeni yönetmelikte, arsa tahsisinin iadesi veya iptali halinde katılımcıya iade edilecek tutarın, güncel parsel tahsis bedelinin üzerinde olamayacağı kuralı getirilmesi de sanayicilerimizin kaynaklarının daha etkin kullanılması açısından son derece yerinde bir karar olmuştur” diye konuştu.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş’ın görüşleri ise şöyle: “Elektrik tesislerinin kuruluyor olması, rüzgar ve güneş enerjisine şans tanınması, bölgelerin geri dönüşüm tesisleri kurulması gibi yeni düzenlemelerin OSB’lerin bugüne kadar ihtiyacı olan, talep ettiği konular olması nedeniyle önemli. Ancak Genel Kurul’a yetkisi bırakılmış çok önemli bir konu var, elektrik fiyatlarının gaz fiyatları genel kurul yetkisine bırakılmış. Ama Türkiye’de biliyorsunuz elektrik ve gaz fiyatları günlük değişiyor, bu konuda Yönetim Kurulları’na daha büyük yetki verilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

YENİLENEBİLİR ENERJİDE REKOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de 24 Mayıs’ta üretilen elektriğin yüzde 90’ının yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu oranla günlük elektrik üretiminde yeni bir rekora daha imza atıldığını kaydetti.

Paylaşımında “Milli enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor” diyen Bakan Dönmez, şunları kaydetti: “24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık.

Toplam elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji oranları, hidrolik yüzde 43.7 yerli kömür yüzde 16.5, rüzgar enerjisi yüzde 14.5, güneş enerjisi yüzde 7.2, jeotermal enerji yüzde 5.3, biyokütle yüzde 2.6 ve diğer temiz kaynaklardan yüzde 0.2 oldu.”

YÖNETMELİK NE DİYOR ?

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik.

MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği:

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 43’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “1) Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, LPG tankı, yangın suyu deposu, arıtma tesisi, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri ve benzeri destek üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz.

Güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, öncelikle çatı ve cephede kurulur. Statik ve mimari açıdan çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde yerde kurulacak tesisin taban alanı, parsel alanının %25’ini geçemez. Bunun dışında parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (9) numaralı alt bendi ve ikinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “9) Sanayi parselleri ile hizmet destek alanlarında katılımcının kendi ihtiyacı için kurulanlar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üreten tesisler” “c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması ve müteşebbis heyet/genel kurul kararı alınması şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri” “(3) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, OSB’de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir. İlgilinin Bakanlığa başvurması üzerine, OSB tarafından OSB’de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir.”
Kaynak: KOBİ EFOR

Önceki İçerikYeşil işler kazandırıyor!
Sonraki İçerikJES’lerin çevreciliğini bal arılarıyla ispatlamaya çalıştı

Bir Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz