Yenilenebilir Enerji Birliği (Eurosolar Türkiye) olarak Alman fizikçi Wolfgang Palz tarafından yazılan, Rusça ve Çince’ye çevrilen “2000-2020 yıllarında Güneşin Zaferi, Güneş Enerjisi Dünyayı Nasıl Ele Geçirdi” kitabını Türkçeye çevirerek yayınladık.

Bu kitap güneş enerjisinin gelişim süreciyle ilgili, yenilenebilir enerjinin öncülerinden biri tarafından kaleme alınan, ilk elden bilgileri içeriyor.

Yeni yüzyıl yaklaşırken dünya, küresel kirlilikle ve dengesi bozulan bir iklim, nükleer savaş tehdidi ve fosil ve atomik kaynakların kontrolsüz kullanımından dolayı ortaya çıkan tehlikeler dahil olmak üzere çok büyük sorunlarla neticelenen, geçmişin pervasız uygulamalarına sırtını dönmeye başladı. Artık kararlı bir şekilde, doğayla, güneşle uyum içinde olmaya inanan bir yaşama doğru ilerliyoruz.

Sürekliliği ve cömertliği ile diğerlerinden ayrılan bu gök cismiyle, güneşle uyum içinde olunduğunda sadece iklim değil herkes kazançlı çıkıyor. İnovasyonlar ve seri üretim sayesinde güneşten elde edilen enerji kendi gücüyle, sosyo ekonomik gücüyle artık konvansiyonel enerji sektörünü mağlup ediyor. Güneş enerjisi, konvansiyonel kaynaklardan elde edilen enerjiden daha ucuz hale geldi. Sonuç ise sadece sürdürülebilir değil aynı zamanda milyonlarca yeni iş imkanı yaratan, büyüyen bir ekonomidir.

Bu kitapta, enerji ve ekonomi üzerine bağımsız bir uzman olan Wolfgang Palz, kendisinin de önemli katkılarda bulunduğu güneş devrimi üzerine görüşlerini sunuyor. Bu, ekolojik hayallerin ve daha iyi bir dünya için taşınan niyetlerin bir özeti değil, neler olduğuna dair, rakamlarla ve verilerle desteklenen kapsamlı bir rapordur. Temel bilgilerle başlayan kitap, güneşin doğa ve yaşam üzerindeki önemli rolünü ele alıyor. Daha temiz bir dünya arayışı başladığında yaşananları ve değişimi gerçekleştiren kişilerin çalışmalarını anlatıyor.

YÜZDE 100 YENİLENEBİLİRE GEÇİŞ İÇİN ÖNERİLER

  • Fosil yakıt kullanımı derhal durdurulmalıdır.
  • Tüm fosil yakıt aramalarına son verilmelidir.
  • Ülkemizde fosil yakıt kullanımının toplumsal maliyetleri hesaplanmalıdır.
  • Her belediye yerel enerji karar destek modelini oluşturarak sıfır karbon kentlere geçiş için kentteki paydaşlarla bir yol haritası oluşturmalıdır.
  • Her kentin sera gazı emisyonu azaltma stratejilerinin kentin enerji ve ekonomi sistemlerine etkilerinin analizi yapılmalıdır.
  • Bu yol haritası çerçevesinde kentlerin altyapısı akıllı şebekeler ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri de dahil olmak üzere yüzde 100 geçişe hazırlanmalıdır.
  • Enerji alanındaki yeşil çözüm, mevcut en iyi teknolojilerin kullanıldığı akıllı şebekelerin, yenilenebilir enerji depolama sistemlerinin ve enerjinin son kullanım verimliliğinin entegrasyonuyla yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşılmasıdır.

AĞLAYAN ÇOCUĞA TOKAT ATMAK ÇÖZÜM DEĞİLDİR

İklim Değişiminin önlenmesi mücadelesinde esas olan en kısa sürede çözümün ortaya konulup yaygınlaştırılıp uygulamaya başlanmasıdır. Eğer çözümünüz varsa ki bu, sıfır karbon ve %100 yenilenebilir enerjiye geçiştir. Bu konuda koruyucu hekimlik örnek alınmalıdır. Hasta olmadan hastalık nedenlerini ortadan kaldırabilirsek ilaçlara gerek kalmayacaktır.

Ağlayan çocuğa tokat atmak çözüm değildir. Neden ağladığını anlamak ve ağlama nedenini ortadan kaldırmak önemlidir ve kalıcı çözümler sağlar. İklim için de sürekli felaket olacağını söyleyip çözümü talep etmemek sorundan yana olmak sonucunu doğurur. Enerjide yeşil çözüm, enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerjiye ‘topluluk enerjisi’ temelinde geçiş ile mümkündür. ‘Topluluk enerjisi’ ise enerji üretiminin yerelin bilgisi dahilinde, yerelin kararlarıyla ve sahipliğinde gerçekleşmesidir.

EUROSOLAR TÜRKİYE’NİN MÜCADELESİ

Başkanlığını yaptığım Eurosolar Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin teknik, ekonomik ve siyasi boyutlarının ve sanayide, mimaride, ulaşımda ve eğitimde hayata geçme yollarının tartışılacağı uluslararası bir platform yaratmak amacıyla her yıl IRENEC Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı’nı düzenlemektedir. 2020 yılında 15-17 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Konferans, 10. yılını kutlamaktadır.

Eurosolar Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği’nin amacı, enerji gereksiniminin bugün hemen hemen tümünü sağlayan petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil kaynak esaslı yakıtlar ile nükleer enerjiyi, rüzgar, güneş, hidroelektrik ve biyokütle gibi çevre dostu yenilenebilir kaynaklarla ikame etmektir.

Eurosolar Türkiye, Anadolu’nun, çağlar boyu, üzerinde barındırdığı bütün uygarlıklar için her türlü doğal kaynağı ve zenginliği cömertçe sunmuş bir su ve güneş ülkesi olarak bugün de çevreyi kirletmeyen, doğal ve kültürel değerleri yok etmeyen doğrudan ya da dolaylı güneş enerjilerine dayalı bir güneş uygarlığını yaratabilecek tüm olanaklara sahip olduğunu düşünmektedir.

DİYARBAKIR’DA TOPLULUK ENERJİSİ PROJESİ

Derneğimiz bünyesinde gerçekleşen bir diğer önemli çalışma ise Sivil Toplum Diyalogu Programı kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve 2016-2017 yılları arasında uygulanan ‘Toplumların Güçlendirilmesi’ (Powering Communities) projesidir. Projede amaç; ‘topluluk enerjisi’ kavramının Danimarka’daki uygulaması konusunda veri edinmek; Diyarbakır, Van, Çanakkale ve Burdur illerinde ilgili paydaşları bir araya getirmek; kâr amacı gütmeyen kooperatiflerde örgütlenerek bölgesel ısıtma ve elektrik ihtiyaçlarını karşılamanın mümkün olduğunu göstermek ve örnek topluluk projelerini tasarlamalarına katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.

Önceki İçerik“Çatı tipi güneş yatırımının amortisman süresi 2 yıla düşecek”
Sonraki İçerikYeni YEKDEM tarifesi nasıl olacak?
Tanay Uyar
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümü'nde ve doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi'nde ögretim üyesi ve Marmara Üniversitesi'nde yenilenebilir enerji konusunda doçent ve daha sonra profesör oldu. Marmara Üniversitesi'nde Enerji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinden emekli oldu. Halen Beykent Üniversitesi İngilizce Makina Bölümü’nde ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak dersler vermektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) danışmanıdır. EUROSOLAR (Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği) Başkan Yardımcısı ve EUROSOLAR Türkiye Bölümü Başkanı, WWEA (Dünya Rüzgar Enerji Birliği) Başkan Yardımcısı, WBA (Dünya Biyoenerji Birliği) Başkan Yardımcısı, INES (Küresel Sorumluluk için Mühendis ve Bilim İnsanları Uluslararası Ağı) Üyesi, Türkiye Çevre Platformu ve Temiz Enerji Platformları Koordinatörü ve BSNN (Karadeniz Gönüllü Çevre Kuruluşları Ağı) Yönetim Kurulu üyesidir. 2011 yılından itibaren, her yıl EUROSOLAR Türkiye tarafından İstanbul’da düzenlenen, IRENEC Uluslararası % 100 Yenilenebilir Enerji Konferansları'nın Konferans Başkanlığını yürütmektedir.

Bir Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz