Ana Sayfa Etiketler EUROSOLAR Türkiye

Etiket: EUROSOLAR Türkiye

IRENEC 2021 konferansında küresel yeşil düzen tartışılacak

IRENEC 2021

Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye), Uluslararası % 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı’nın 11’incisini (IRENEC 2021) 20-23 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirecek.

Covid-19 pandemisi nedeniyle İstanbul’da zoom üzerinden yapılacak konferansta, yerel, ulusal ve küresel yeşil düzen konuşulacak.

Uluslararası % 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı (IRENEC) 2010 tarihinden bu yana her yıl düzenleniyor. Konferanslarda, küresel ısınmayı önleyecek faktörlerden birincisi olan yenilenebilir enerji konusunda teknolojik gelişmeler, uygulamalar, araştırmalar konusunda tartışmalar yapılıyor. Ayrıca uzmanlar tarafından bilimsel çalışmalar aktarılıyor ve değerli ilişkilerin kurulmasına, akademik çalışmaların sunulmasına ev sahipliği yapılıyor.

2002 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor

Yenilenebilir Enerji Birliği EUROSOLAR Türkiye, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, enerji tasarrufu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ülkemizde yaygınlaşması, teknolojik ilerlemelerin izlenmesi gibi konularda çalışmalar yapmak üzere 2002 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu. Yenilenebilir Enerji Birliği EUROSOLAR Türkiye, Avrupa Yenilenebilir Derneği (EUROSOLAR), Dünya Biyoenerji Birliği (World Bioenergy Association) ve Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği (World Wind Energy Association) üyesi.

Konferansın detaylı programı için tıklayın

Konferansı zoom üzerinden takip etmek için tıklayın

Güneş enerjisi dünyayı nasıl ele geçirdi?

Yenilenebilir Enerji Birliği (Eurosolar Türkiye) olarak Alman fizikçi Wolfgang Palz tarafından yazılan, Rusça ve Çince’ye çevrilen “2000-2020 yıllarında Güneşin Zaferi, Güneş Enerjisi Dünyayı Nasıl Ele Geçirdi” kitabını Türkçeye çevirerek yayınladık.

Bu kitap güneş enerjisinin gelişim süreciyle ilgili, yenilenebilir enerjinin öncülerinden biri tarafından kaleme alınan, ilk elden bilgileri içeriyor.

Yeni yüzyıl yaklaşırken dünya, küresel kirlilikle ve dengesi bozulan bir iklim, nükleer savaş tehdidi ve fosil ve atomik kaynakların kontrolsüz kullanımından dolayı ortaya çıkan tehlikeler dahil olmak üzere çok büyük sorunlarla neticelenen, geçmişin pervasız uygulamalarına sırtını dönmeye başladı. Artık kararlı bir şekilde, doğayla, güneşle uyum içinde olmaya inanan bir yaşama doğru ilerliyoruz.

Sürekliliği ve cömertliği ile diğerlerinden ayrılan bu gök cismiyle, güneşle uyum içinde olunduğunda sadece iklim değil herkes kazançlı çıkıyor. İnovasyonlar ve seri üretim sayesinde güneşten elde edilen enerji kendi gücüyle, sosyo ekonomik gücüyle artık konvansiyonel enerji sektörünü mağlup ediyor. Güneş enerjisi, konvansiyonel kaynaklardan elde edilen enerjiden daha ucuz hale geldi. Sonuç ise sadece sürdürülebilir değil aynı zamanda milyonlarca yeni iş imkanı yaratan, büyüyen bir ekonomidir.

Bu kitapta, enerji ve ekonomi üzerine bağımsız bir uzman olan Wolfgang Palz, kendisinin de önemli katkılarda bulunduğu güneş devrimi üzerine görüşlerini sunuyor. Bu, ekolojik hayallerin ve daha iyi bir dünya için taşınan niyetlerin bir özeti değil, neler olduğuna dair, rakamlarla ve verilerle desteklenen kapsamlı bir rapordur. Temel bilgilerle başlayan kitap, güneşin doğa ve yaşam üzerindeki önemli rolünü ele alıyor. Daha temiz bir dünya arayışı başladığında yaşananları ve değişimi gerçekleştiren kişilerin çalışmalarını anlatıyor.

YÜZDE 100 YENİLENEBİLİRE GEÇİŞ İÇİN ÖNERİLER

  • Fosil yakıt kullanımı derhal durdurulmalıdır.
  • Tüm fosil yakıt aramalarına son verilmelidir.
  • Ülkemizde fosil yakıt kullanımının toplumsal maliyetleri hesaplanmalıdır.
  • Her belediye yerel enerji karar destek modelini oluşturarak sıfır karbon kentlere geçiş için kentteki paydaşlarla bir yol haritası oluşturmalıdır.
  • Her kentin sera gazı emisyonu azaltma stratejilerinin kentin enerji ve ekonomi sistemlerine etkilerinin analizi yapılmalıdır.
  • Bu yol haritası çerçevesinde kentlerin altyapısı akıllı şebekeler ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri de dahil olmak üzere yüzde 100 geçişe hazırlanmalıdır.
  • Enerji alanındaki yeşil çözüm, mevcut en iyi teknolojilerin kullanıldığı akıllı şebekelerin, yenilenebilir enerji depolama sistemlerinin ve enerjinin son kullanım verimliliğinin entegrasyonuyla yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşılmasıdır.

AĞLAYAN ÇOCUĞA TOKAT ATMAK ÇÖZÜM DEĞİLDİR

İklim Değişiminin önlenmesi mücadelesinde esas olan en kısa sürede çözümün ortaya konulup yaygınlaştırılıp uygulamaya başlanmasıdır. Eğer çözümünüz varsa ki bu, sıfır karbon ve %100 yenilenebilir enerjiye geçiştir. Bu konuda koruyucu hekimlik örnek alınmalıdır. Hasta olmadan hastalık nedenlerini ortadan kaldırabilirsek ilaçlara gerek kalmayacaktır.

Ağlayan çocuğa tokat atmak çözüm değildir. Neden ağladığını anlamak ve ağlama nedenini ortadan kaldırmak önemlidir ve kalıcı çözümler sağlar. İklim için de sürekli felaket olacağını söyleyip çözümü talep etmemek sorundan yana olmak sonucunu doğurur. Enerjide yeşil çözüm, enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerjiye ‘topluluk enerjisi’ temelinde geçiş ile mümkündür. ‘Topluluk enerjisi’ ise enerji üretiminin yerelin bilgisi dahilinde, yerelin kararlarıyla ve sahipliğinde gerçekleşmesidir.

EUROSOLAR TÜRKİYE’NİN MÜCADELESİ

Başkanlığını yaptığım Eurosolar Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin teknik, ekonomik ve siyasi boyutlarının ve sanayide, mimaride, ulaşımda ve eğitimde hayata geçme yollarının tartışılacağı uluslararası bir platform yaratmak amacıyla her yıl IRENEC Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı’nı düzenlemektedir. 2020 yılında 15-17 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Konferans, 10. yılını kutlamaktadır.

Eurosolar Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği’nin amacı, enerji gereksiniminin bugün hemen hemen tümünü sağlayan petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil kaynak esaslı yakıtlar ile nükleer enerjiyi, rüzgar, güneş, hidroelektrik ve biyokütle gibi çevre dostu yenilenebilir kaynaklarla ikame etmektir.

Eurosolar Türkiye, Anadolu’nun, çağlar boyu, üzerinde barındırdığı bütün uygarlıklar için her türlü doğal kaynağı ve zenginliği cömertçe sunmuş bir su ve güneş ülkesi olarak bugün de çevreyi kirletmeyen, doğal ve kültürel değerleri yok etmeyen doğrudan ya da dolaylı güneş enerjilerine dayalı bir güneş uygarlığını yaratabilecek tüm olanaklara sahip olduğunu düşünmektedir.

DİYARBAKIR’DA TOPLULUK ENERJİSİ PROJESİ

Derneğimiz bünyesinde gerçekleşen bir diğer önemli çalışma ise Sivil Toplum Diyalogu Programı kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve 2016-2017 yılları arasında uygulanan ‘Toplumların Güçlendirilmesi’ (Powering Communities) projesidir. Projede amaç; ‘topluluk enerjisi’ kavramının Danimarka’daki uygulaması konusunda veri edinmek; Diyarbakır, Van, Çanakkale ve Burdur illerinde ilgili paydaşları bir araya getirmek; kâr amacı gütmeyen kooperatiflerde örgütlenerek bölgesel ısıtma ve elektrik ihtiyaçlarını karşılamanın mümkün olduğunu göstermek ve örnek topluluk projelerini tasarlamalarına katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.

10. IRENEC Uluslararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği’nin (Eurosolar) Türkiye komitesi (Eurosolar Türkiye) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen IRENEC Konferanslarının 10’uncusu 4-6 Haziran 2020 tarihinde COVID-19 önlemleri nedeniyle zoom uygulaması üzerinden dijital olarak gerçekleştirilecek.

Bu yılki konferansın ana teması % 100 Yenilenebilir Enerjiye geçiş. Başka bir ifadeyle mevcut enerji ağının gelecekte tümüyle % 100 yenilenebilir enerjiye dönüştürme yönündeki küresel hedef.

Konferansta, birliğin vizyonu doğrultusunda % 100 yenilenebilir enerjiye geçişin teknik, ekonomik ve siyasi boyutlarının yanısıra, sanayide, mimaride, ulaşımda ve eğitimde hayata geçme yolları tartışılacak.

Eurosolar Türkiye, uluslararası bir platform yaratmak amacıyla her yıl IRENEC Uluslararası % 100 Yenilenebilir Enerji Konferansını düzenliyor.

Konferansa kayıt için TIKLAYIN

9. IRENEC Uluslararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen IRENEC Konferanslarının 9’uncusu bu yıl 24-26 Nisan tarihinde İstanbul Maltepe’deki Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bu yılki konferansın ana teması % 100 Yenilenebilir Enerjiye geçiş. Başka bir ifadeyle mevcut enerji ağının gelecekte tümüyle % 100 yenilenebilir enerjiye dönüştürme yönündeki küresel hedef.

Konferansta, birliğin vizyonu doğrultusunda % 100 yenilenebilir enerjiye geçişin teknik, ekonomik ve siyasi boyutlarının yanısıra, sanayide, mimaride, ulaşımda ve eğitimde hayata geçme yolları tartışılacak.

EUROSOLAR Türkiye, uluslararası bir platform yaratmak amacıyla her yıl IRENEC Uluslararası % Yenilenebilir Enerji Konferansını düzenliyor.

Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN

× WhatsApp Hattı