Toplumsal meselelerin her geçen gün daha da karmaşık ve çok boyutlu hale geldiği günümüzde, çok yönlü ve geniş bir toplumsal tabana dayalı çözüm arayışı, farklı yetkinliklerden birey ve kurumların sosyal meseleler etrafında bir araya gelip yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreteceği platformlara olan ihtiyacı ortaya çıkardı. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak harekete geçen Zorlu Holding ve ATÖLYE, S360’ın stratejik partnerliği ile yeni bir sosyal inovasyon platformu ‘imece’yi hayata geçirdi.
Küresel örnekler incelenerek, yerel ve uluslararası akademik kurumlar, sivil toplum örgütleri, yatırımcılar, özel sektör ve kamu çalışanları, danışmanlar ve öğrenciler ile aylar süren saha araştırmalarından elde edilen veriler ışığında Şubat 2017 itibariyle hayata geçen imece, her 6 ayda bir sosyal konular özelinde meseleler belirleyerek, bu meselelere, sosyal girişimleri ile çözüm üretebilecek takımlara; eğitim, mentorluk, ağ ve hibe olmak üzere çeşitli kaynaklar sağlayacak.
Sosyal meselelerin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan, 21. yüzyılın iş modeli olarak görülen sosyal girişimcilik, aralarında Stanford, Harvard, Yale, Oxford gibi üniversitelerin de bulunduğu, dünyada 50’yi aşkın üniversitede ders olarak işleniyor.
Türkiye’de de toplumsal meselelere, kendi gelir modelini üreten yeni bir bakış açısı getirerek yepyeni sosyal girişim hikayelerinin ortaya çıkarılmasını hedefleyen imece, sosyal dönüşüm yaratmak isteyen birey ve kurumlar ile sosyal etki odaklı girişim yaratmak isteyen tüm girişimcilere, Türkiye’nin her yerinden, her meslekten, her yaştan herkese açık.

İMECE RUHU YENİDEN CANLANIYOR
Kültürümüze işlemiş dayanışma ve birlikte üretme ruhunu yansıtan imece kavramı, bu proje ile; modern, yenilikçi ve sosyal girişime olanak tanıyan yepyeni bir düşünme biçimiyle yeniden canlanıyor. Farklı disiplinlerden insanları, toplumsal bir mesele etrafında bir araya getirip birlikte çözüm üretilmesine olanak sağlıyor. Birlikte üretme ve paylaşma esasına dayalı bir platform olan ‘imece’, girişimci adaylarına insan odaklı tasarım, saha araştırması gibi alanlarda eğitimler ve iş geliştirmeden finansal kaynak yaratmaya, gönüllü yönetiminden iletişime kadar birçok alanda mentorluk desteği sunuyor.

17 MADDELİK SÜRDÜRÜLEBİLİR HEDEFLER
Sosyal meselelere çözüm üreten girişimci adayları arasından seçilen 3 grup, 6 aylık mesele sürecinde eğitim, mentorluk, ağ gibi desteklerin yanında 30 Bin Euro hibe ile, fikirlerini sürdürülebilir iş modellerine çevirip kendi kanatları ile uçabilme imkanına kavuşacak. Böylece kendi gelir modeli olan, toplumsal bir mesele için yenilikçi çözümler üreten bir fikir, iş modeline dönüşerek toplum için ortak bir değer yaratacak hâle gelecek.
Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında duyurduğu 17 maddelik ‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler’ini içeren birçok toplumsal meseleye de odaklanacak olan imece platformunun ele aldığı ilk konu ise “nitelikli eğitim”. İlk mesele süreci üzerine çalışmak isteyen takım ve bireylerin başvuruları 15 Mart’a kadar alınacak.

YENİ NESİL SOSYAL SORUMLULUK
Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül: “Bu proje, bizim toplum için değer yaratan, yenilikçi ve sürdürülebilir yeni nesil sosyal sorumluluk anlayışımızın bir yansımasıdır.” ‘imece’ platformu ile ilgili düzenlenen basın buluşmasında görüşlerini dile getiren Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında duyurduğu 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler’inin, odaklanılması gereken öncelikli toplumsal meseleleri açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.
Ömer Yüngül sözlerine şöyle devam etti: “Bugün dünyamızın yaşadığı karmaşık ve çok boyutlu sorunları, ne devletlerin ne de kurumların tek başına çözmesi mümkün değil. Bunun için ne yeterli insan kaynağı ne de maddi kaynak var. Dünya liderlerinin üzerinde uzlaştığı ve 2030 yılı için koyduğu Küresel Hedefler başta olmak üzere birçok toplumsal meselenin çözümü için tüm bireylerin, kurumların, devletlerin ve şirketlerin el ele verip yapabileceği çok şey var. Fakat bunun için öncelikle yeni bir düşünme ve eylem biçimine ihtiyacımız olduğu çok açık. Sosyal faydası daha yüksek, toplum için ortak değer yaratabilecek, yenilikçi, sürdürülebilir ve kendi gelir modelini üreten, yeni nesil bir sosyal sorumluluk anlayışına.

KENDİ GELİR MODELİNİ YARATACAK
Biz de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı olan ve yaptığı her işin toplum için bir ortak değer üretmesi için çalışan bir grup olarak bu ihtiyacın uzun süredir farkındayız. İşte bu arayış bizi sosyal inovasyonun tüm bu meseleler için doğru ve etkili bir çözüm olacağı sonucuna götürdü. Toplum için ortak bir değer yaratan sosyal inovasyonun kendi gelir modelini üretiyor olması, yenilikçiliği ve sürdürülebilir olması ile bizim değerlerimizle de örtüştüğünü gördük ve imece’nin kurucu ortağı olduk. imece kapsamında ele alınacak meseleleri de 17 hedef arasında yer alan “Nitelikli Eğitim” “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” konularına paralel olarak belirleyerek, hem hedeflere ulaşılmasında katkı vermeyi amaçladık hem de Zorlu Holding olarak bir anlamda projeye can suyu vermiş olduk. İnanıyorum ki kurucu ortağı olduğumuz imece hedeflerine birer birer ulaşacak ve Türkiye’nin sosyal inovasyon platformu olarak bu konuda önemli bir sorumluluk üstlenecek” dedi.

“UZUN VADELİ DEĞER YARATMAK VAR”
ATÖLYE kurucu ortağı Kerem Alper: “Hayata geçirdiğimiz projelerin hepsinin odağında inovasyon, insan odaklılık ve uzun vadeli değer yaratmak var.” ‘imece’ Platformu ile ilgili düzenlenen basın buluşmasında görüşlerini dile getiren ATÖLYE Kurucu Ortağı Kerem Alper ise, “ATÖLYE olarak hayata geçirdiğimiz projelerin hepsinin odağında üç temel kavram var: inovasyon, insan odaklılık ve uzun vadeli değer yaratmak. imece Platformu bu anlamda bizim için çok değerli. Çünkü ATÖLYE’nin temellerini oluşturan bu üç kavramın odağında imece ile Türkiye ve bölge coğrafyasının önemli meselelerine çözümler geliştirip, bu çözümleri yenilikçi, sürdürülebilir ve sosyal etki odaklı girişimlere çevirmek üzere çalışıyor olacağız.” dedi.

“PLATFORMUN TEMELLERİNİ ATTIK”
ATÖLYE kurucu ekibinin uzun yıllar süren Silikon Vadisi deneyiminin, imece’nin stratejisi geliştirilirken sosyal inovasyonun dünyada evrimi ve günümüzde geldiği nokta gibi konularında yön verdiğini belirten Kerem Alper sözlerine söyle devam etti: “imece ile hedefimiz kültürümüzün köklerine işlemiş bir kavramı alıp günümüz teknolojileri, iş yapış şekilleri, problem çözme yöntemleri ile yeniden anlamlandırıp global bir marka ve platform hâline getirmek. Bu yüzden projeyi tasarlarken ve geliştirirken hem globalde buna benzer platformlarla işbirlikleri kurup onlardan ilham aldık; hem de insan odaklı tasarım metodunu odağımıza alıp Türkiye’de sosyal inovasyon ekosisteminin ihtiyaçlarını anlayıp bu öğrenimler doğrultusunda bu platformun temellerini attık.

“BİRLİKTE KAFA YORMAK”
Günümüz meseleleri karmaşık ve çok boyutlu. Bu yüzden farklı disiplinlerin bir araya gelip bir mesele odağında birlikte çalışması çok önemli. Örnek vermek gerekirse bir tasarımcının, bir mühendisin ve bir sosyal bilimcinin bir soruna el birliğiyle çözüm bulması gerekiyor. Amacımız imece ile Türkiye’nin önemli meselelerini çözebilecek, ölçeklenebilir girişimler yaratırken bu girişimlerin aynı zamanda benzer meselelere sahip coğrafyalara yayılabilmeleri.” S360 Kurucu Ortağı Kerem Okumuş: “imece, adını da aldığı üzere, meseleler üzerine birlikte kafa yorma, birlikte çözüm üretme ve birlikte üretme platformu olarak hayata geçti.”

“İŞBİRLİĞİ VE BİRLİKTE ÜRETME ÇAĞINDAYIZ”
‘imece’ Platformu ilgili görüşlerini dile getiren S360 Kurucu Ortağı Kerem Okumuş; “S360 olarak sürdürülebilirlik alanında Türkiye’nin önde gelen kurumlarına danışmanlık hizmeti veriyoruz ve bu süreçte yol arkadaşlığı yapıyoruz. Deneyimlerimizden edindiklerimize ve küresel ölçekteki gelişmelere baktığımızda, bugün kolaylıkla söyleyebiliriz ki çağımız işbirliği ve birlikte üretme çağı. Gittikçe iç içe geçen ve karmaşıklaşan yapılar, sistemsel bir düşünmeyi mecbur kılıyor. Bugün sorunların ana kaynağını anlayamaz, yüzeyde gözüken sorun ve çözümlere odaklanırsak, kısa vadede çözdüğümüzü düşündüğümüz sorunlarla orta ve uzun vadede hem de bu kez daha büyük ölçekte tekrar karşı karşıya kalacağız. Bununla baş etmek içinse büyük resmi ve bu resmin parçalarının birbiri ile olan ilişkisini anlamalı, ilgili sorunlar özelinde derinleşmeliyiz. İşte imece, kullandığı yöntemler ve bakış açısı gereği bu sistemsel düşünmeyi olanaklı kılıyor ve sosyal meselelere çözüm üretmek isteyenlere de bu bağlamda yetkinlik kazandırıyor. imece sadece yeni fikirlerin arandığı bir platform değil. Biz aslında insana dokunarak, onların hayatlarında bir farklılık yaratmayı, bu farklılıklarla da girişimcilerin daha geniş kitleler üzerinde sürdürülebilir bir değer ve değişim yaratmalarını amaçlıyoruz.” dedi.

“KISA VADEDE ROL MODELLER GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”
imece Platformu’nun Direktörü Buğra Çelik ise platform hakkında ayrıntılı olarak bilgi verdi: “imece’yi kısa ve uzun vadeli hedefleri, başarı kriterleri ve düzenli takip edilen metrikleri olan, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı olarak inşa ettik. Kısa vadede başarı hikayeleri ile ilham olacak rol modeller geliştirebilmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, sadece sosyal girişim fikirlerine değil bireylerin karmaşık problem çözebilme kapasitelerine yatırım yapan bir destek programı tasarladık. Fikre değil insanlara önem veriyoruz. Kuluçka döneminde takımları en verimli ve doğru şekilde desteleyebilmek için de çok paydaşlı bir yapı oluşturduk. Danışma Kurulumuz’da imece’ye inanan birbirinden değerli, alanında uzman kişiler yer alıyor. ATÖLYE, Zorlu Holding ve S360 farklı yetkinlikleri ile imece’yi destekliyor. Bunun yanı sıra takımlara destek olacak mentorlarımız ve çözüm odaklı, üreten bir topluluk olmasını hedeflediğimiz imece komünitemiz ile platformun çok paydaşlı yapısını her zaman mümkün kılacağız. Bu sebeple şimdiden bu süreçte imece’ye inanıp komünitemize ve yapımıza dahil olan tüm paydaşlarımıza ve destekçilerimize teşekkür ederiz. Sosyal meselelere çözüm üretmek isteyen tüm birey ve kurumları da imece’nin bir parçası olmaya davet ediyoruz.”

İNSAN ODAKLI TASARIM
Projenin tüm süreçlerinde ve özellikle eğitim ve mentorluk desteklerinin temelinde insan odaklı tasarım ya da daha bilinen adıyla ‘tasarım odaklı düşünme’ metodu katılımcılar için rehber niteliği taşıyacak. Her şeye yeniden tasarlanabileceği inancıyla bakabilen, sorunları çözüm için tasarım imkânlarına dönüştüren bu düşünme biçimi, sosyal inovasyonu da teşvik ediyor. Bu yaklaşım çerçevesinde; meselenin odağındaki insanlardan öğrenme, sahada araştırma yapma, sahada öğrenilenleri yorumlama, disiplinlerarası takımlar halinde çalışarak beyin fırtınası yapma, çözüm geliştirme, prototipler ile test etme ve bir strateji doğrultusunda iş modeli geliştirme gibi insan odaklı tasarımın tüm adımları, mesele süreçleri boyunca etkin bir şekilde kullanılacak.

WEB SİTESİ KANALIYLA İÇERİK DESTEĞİ
‘imece’ sadece mesele süreçleri ile değil sunacağı içeriklerle de takipçilerinin gelişimine katkı sağlıyor. Platformun web sitesi imece. com, sosyal medya hesapları ve e-bülten dışında blog ve video kanallarının da devreye girmesi ile sosyal girişimcilik, inovasyon, insan odaklı tasarım, etki ölçümü gibi 21. yüzyıla ait yöntem ve modellere dair oldukça zengin bir içerik kaynağı oluşturacak. ‘imece’ ayrıca bir komünite geliştirmeyi de hedeflerinin arasına almış durumda. Bu komünitenin dijital araçlar, üniversiteler arası sosyal inovasyon ağı olması hedeflenen imece Elçileri, üniversite dersleri ve farklı imece oturumları ile adım adım zenginleşmesi hedefleniyor.

ALANINDA UZMAN DANIŞMANLAR
Platformun yönetim ve danışma kurulunda da sosyal inovasyon alanında uzman birçok değerli isim bulunuyor. Yönetim Kurulu’nda Luisa Covaria (OpenIDEO) ve Marcello Palazzi (B Corp) gibi bu konuda dünyada başarılı örnekleri yöneten kişilerin bulunduğu imece’nin Danışma Kurulu’nda ise Ayşe Sabuncu (Impact HUB), Batuhan Aydagül (Eğitim Reformu Girişimi), Didem Altop (Endeavor), Mehru Aygül (Girişimcilik Vakfı) ve Zeynep Meydanoğlu (Ashoka) gibi Türkiye’den alanında uzman çok sayıda isim de bulunuyor.

“İMECE’NİN İLK ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ”
Bundan birkaç ay önce ‘Ideathon’ etkinliği ile projenin geliştirilmesinde önemli bir adım atan proje ekibi, 25 Şubat Cumartesi günü, imece mesele sürecinin “Anla ve Keşfet” başlıklı ilk etkinliğini 100’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirdi. “Nitelikli Eğitim” konusu ile başlayan mesele sürecinin ilk etkinliği, katılımcılar için ufuk açıcı bir deneyim oldu. Eğitim alanında belirlenen meselelere dair bilgi vermek ve bu meseleler üzerine nasıl çalışılacağını katılımcılara aktarabilmek için düzenlenen “Anla ve Keşfet” etkinliği, alanında uzman birbirinden değerli birçok ismi bir araya getirdi.

“BAŞVURULARI 15 MART’A KADAR SÜRECEK”
Her 6 ayda bir, sosyal konular özelinde açılan meseleler ile başlayacak mesele süreci, 3 ay hazırlık ve 3 ay geliştirme olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşiyor. İlk olarak “Nitelikli Eğitim” konusu ile başlayan sürece başvurmak isteyen birey ve takımlar, 15 Mart 2017’ye kadar başvurularını gerçekleştirebilir.

Kaynak: Fortune Türkiye Dergisi

Önceki İçerikÖzdemir: “YEKA ihaleleri güneş potansiyeli için hayati önemde”
Sonraki İçerikTesla: “10 yıl içinde evlerin tamamı elektrik depolayacak”

Bir Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz