Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) COVID-19 sonrası ekonomilerde yeniden toparlanma yaklaşımlarına, politikalarına ve yatırım kararlarına enerji dönüşüm perpektifinden rehberlik edecek bir rapor hazırladı. Rapor artan yenilenebilir enerji talebi karşısında enerji verimliliği ve enerji dönüşüm-geçiş önlemlerinin orta ve  uzun vadeli bir yatırım perspektifi sunduğunu belirterek, yenilenebilir enerjiye geçişte hızlandırılmış bir programın 5.5 milyon kişiye yeni istihdam sağlayacağını öngörüyor.

Raporda ekonomik toparlanma ve teşvik programlarının bir parçası olarak enerji geçiş ve dönüşüm konusunun orta ve uzun vadeli küresel iklim ve sürdürülebilirlik hedefleri için de ciddi bir bağlantı sağlayacağı hatırlatılıyor.

Önemli yatırım ve politika kararları hakkında pratik öneriler sunan IRENA’nın  Global Yenilenebilir Enerji Görünümü raporu  uzun vadeli enerji dönüşüm stratejisine dayanıyor.

COVID-19 SONRASI KALICI DEĞİŞİMLERE NEDEN OLABİLİR

COVID sonrası toparlanma önlemlerinin, küresel enerji havuzunda kalıcı bir değişime neden olabileceğine dikkat çekilen raporda yenilenebilir kaynakların ekonominin geri kalanıyla birlikte etkilenmekle birlikte, enerji sektörünün diğer kısımlarından daha dayanıklı olduğu belirtiliyor. Raporda kamu otoritesine verilen mesajda ise kısa vadeli toparlanmayı orta ve uzun vadeli stratejilere bağlamanın Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH’ler) ve Paris İklim Değişikliği Anlaşması’na ulaşmak için çok önemli olduğu vurgulanıyor.

5.5 MİLYON YENİ İSTİHDAM

Raporun bu bölümünde şu tespitlere yer veriliyor;“ Ulusal ve bölgesel enerji geçiş ve dönüşümleri esnek ekonomiler ve toplumlar inşa etmeye yardımcı olabilir.Enerji geçişi yatırımları GSYİH’nin büyümesini teşvik edebilir ve 2021-23 arası toparlanma sürecinde istihdam yaratabilir. Yenilenebilir enerjilere veya enerji esnekliğine yatırılan her milyon dolar en az 25 iş yaratırken, verimliliğe yatırım yapılan her milyon dolarlık yatırımda da yaklaşık 10 kişiye yeni iş fırsatı yaratılabilecektir.doğabilir.

Mevcut planlara kıyasla, hızlandırılmış bir enerji geçiş politikası 2023 yılına kadar toplam istihdama 5.5 milyon daha fazla iş ekleyebilir. Hemen yapılacak yatırım artışları, yenilenebilir enerji üretiminin beş kat daha hızlı büyümesini sağlayabilir.”

HEDEFLER YÜKSELTİLMELİ, İKLİM TAAHHÜTLER ARTIRILMALI

2021-23 dönemini kapsayan dönem için çeşitli politika önerileri sunan IRENA raporu, hükümetleri yenilenebilir enerji konusunda ulusal hedefleri yükseltmeye ve iklim taahhütlerini arttırmaya davet ederken, bu öneriler şu başlıklar halinde düzenlendi;

  • Kamu stratejik finansmanı güvence altına alırken, enerji geçişiyle ilgili altyapı yatırımlarına devam etmeli, yatırımları fosil yakıtlardan uzaklaştırmalı ve ekonominin toparlanma  faaliyetlerini iklim eylemine koşullu hale getirmeli.
  • Enerji sektörü yatırımlarında mevcut yenilenebilir enerji projeleri güvenceye alınmalı, enerji dönüşüm ve geçişiyle ilgili altyapı için istikrarlı politika çerçeveleri sağlanmalı.

ULAŞIMDA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TEŞVİK EDİLMELİ

  • Ulaşım ve taşımacılıkta yenilenebilir enerji temelli ulaşım modelinin geliştirilmesi verimli ve etkin bir altyapının oluşturulması önemli. Elektrikli araçların kullanımı ve biyoyakıt teşvik edilmeli, seyahatin etkisini azaltmak için bireylerin davranış ve alışkanlıklarını değiştirecek uygulamalar yaygınlaştırılmalı.
  • Isıtma ve soğutma yatırımlarıyla ilgili olarak kotalar ve zorunluluklar yoluyla geçişle ilgili teknolojiler ölçeklendirilmeli, bölge sistemleri ve yeşil hidrojen için altyapı oluşturulmalı.
  • İstihdam konusunda öncelikle mevcut işleri ve istihdamı korumak, enerji geçişiyle ilgili alanlarda işgücü genişlemesini desteklemek önem taşıyor. Endüstrilerle koordinasyon sağlamak ve uzman eleman açıklarını kapatmak veya en aza indirmek için eğitim ve öğretim çalışmaları hızlanmalı.

TEDARİK ZİNCİRLERİ ÇEŞİTLENDİRİLMELİ

  • Yenilebilir Enerji Endüstrisi olarak tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi, yerel endüstrilerin geliştirilmesi, finansman sağlanması ve tedarikçi geliştirme programlarının ve endüstri kümelerinin teşvik edilmesi önemli.
  • Erişim konusunda sağlık, sanitasyon ve diğer kritik altyapıyı güçlendirmek için enerji erişim girişimlerini korumak, güvenilir enerji arzını güvenceye almak, paylaşımlı yenilenebilir enerji çözümlerini desteklemek gerekiyor.

Raporda yenilenebilir enerjilerin ve karbonsuz ekonomilerin yaratılmasının ötesinde COVID-19 salgını sonrasında enerji sistemine yapılan yatırımların eşitlikçi, kapsayıcı ve krizlere dayanıklı ekonomilerin önünü açabileceği belirtiliyor.

Önceki İçerikYenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği- YENADER kuruldu
Sonraki İçerikSantraller yine filtresiz mi çalışıyor?

Bir Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz