TSKB Kurumsal Bankacılık Pazarlama Müdürü Hüseyin Gürel, 2018 yılında yeşil krediler kapsamında kullandırılan kredilerle ilgili Yeşil Haber’in sorularını yanıtladı. Hüseyin Gürel TSKB’nin  kredi portföyünün yaklaşık %73’ünü doğrudan sürdürülebilirliğin finansmanına ilişkin tutarın oluşturduğunu  belirtti.

Gürel, “2018 yılında yenilenebilir enerji alanında ağırlıklı olarak güneş, rüzgar, jeotermal ve biyogaz kaynaklarına dayalı yatırımların finansmanını gerçekleştirdik. Finanse edilen toplam 290 proje için öngörülen toplam kurulu güç 6.066 MW mertebelerinde. Bu da Türkiye’nin toplam kurulu yenilenebilir enerji gücünün %13’ünü temsil ediyor”dedi.

Hüseyin Gürel TSKB’nin kredi portföyünün yaklaşık yüzde 73’ünün doğrudan sürdürülebilirliğin finansmanına ilişkin tutarın oluşturduğunu  belirterek, “2018 yılında yenilenebilir enerji alanında ağırlıklı olarak güneş, rüzgar, jeotermal ve biyogaz kaynaklarına dayalı yatırımların finansmanını gerçekleştirdik. Finanse edilen toplam 290 proje için öngörülen toplam kurulu güç 6.066 MW mertebelerinde. Bu da Türkiye’nin toplam kurulu yenilenebilir enerji gücünün % 13’ünü temsil ediyor” dedi.

“İLK YEŞİL TAHVİL İHRACINI BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK”

TSKB’nin  yeşil kredi veya finansman olarak tanımlanabilecek ürünler kapsamında bilgi veren Hüseyin Gürel, TSKB’nin 1990’lı yıllarda çevre yatırımlarını finanse etmek üzere uluslararası piyasalardan kaynak temin ederek, Türk sanayisine ilk çevre kredilerini sunan banka olduğunu belirterek şunları söyledi:  “2000’li yılların başına gelindiğinde  ise yenilebilir enerji alanında proje finansmanına başlayarak, bugün sağladığımız fonlara enerji ve kaynak verimliliği temalarını da ekleyerek iklim değişikliği finansmanında öncü bir konuma geldik. Uluslar üstü kalkınma finansmanı sunan kurumlar tarafından sağladığımız kredilerle 2000’lerin başından itibaren gerçekleştirilen çevre, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği projelerine finansman sağlıyoruz.

Bu da yıllar içinde güçlü bir sürdürülebilir finans tecrübesi, altyapı ve entelektüel birikim oluşturmamızı ve pek çok ilke imza atmamızı sağladı. Edindiğimiz değerli birikimle, 2016 yılında yeşil tahvillerin Türkiye’deki ilk örneği olan Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracını gerçekleştirdik.  Bu ihraç ile birlikte Euromoney ve GlobalCapital tarafından düzenlenen Sürdürülebilir ve Sorumlu Sermaye Piyasaları Konferansı kapsamında yılın yeşil tahvil ihracı ödülüne layık görülürken, En Yenilikçi Sürdürülebilir Tahvil İhracı kategorisinde Apple ve Starbucks ile finale kaldık. “

SERMAYE BENZERİ TAHVİL İHRACI

Bu ihracın ardından 2017 yılında dünyada bir ilke imza atarak, gelirleri çevresel ve sosyal projelerin finansmanında kullandırılan, sermaye benzeri sürdürülebilir tahvilin uluslararası piyasalardaki ilk örneğini ihraç ettiklerini belirten Hüseyin Gürel “Tahvil ihracından sağlanan kaynak; enerji verimliliği, kaynak verimliliği, rüzgar ve güneş santralleri, biyokütle, atıktan üretilmiş yakıt, biyogaz, temiz ulaşım projeleri olmak üzere iklim değişikliği etkisinin hafifletilmesi kapsamında karbon salınımının düşürülerek sera gazı etkisinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir altyapı projelerinin finansmanı için kullanılıyor. İlaveten; yüzde 100 iştirakimiz Escarus aracılığıyla sürdürülebilirlik danışmanlık hizmeti veriyoruz”dedi.

1.4 MİLYAR DOLAR NAKİT KREDİ KULLANDIRDIK

2018 yılında yeşil enerji alanında kullandırdıkları kredilere değinen Hüseyin Gürel “ 2018 yılında kurumsal bankacılık faaliyetleri kapsamında müşterilerimize uzun vadeli yatırım ve kısa/orta vadeli işletme kredisi olarak 1,4 milyar dolar nakit kredi kullandırdık. Bankamızın kredi portföyünün yaklaşık %73’ü direkt olarak yenilebilir enerji, kaynak verimliliği, çevre, altyapı, kadın istihdamı, iş güvenliği, kalkınmada öncelikli bölgelerin desteklenmesi, iklim değişikliği adaptasyon, KOBİ, ihracatçı şirketlerin desteklenmesi, yeşil bina, AR-GE ve inovasyon, sürdürülebilir turizm, sağlık ve eğitim sürdürülebilir finansman temalarına ilişkin tutardan oluşuyor.

Önümüzdeki yıllarda da ülkemizde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği, iklim adaptasyonu konu başlıkları altında yatırımları gözeterek,  sürdürülebilir ve kapsayıcı finansman portföyümüzü, önceki kredilerin geri ödemeleri de dikkate alarak, finans sektörü hariç toplam kredi portföyündeki payını en az yüzde 60 olarak korumayı hedefliyoruz”şeklinde konuştu.

KADIN İSTİHDAMINA ÖNCELİK

Hüseyin Gürel TSKB’nin içinde  bulunulan süreçte  sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve kapsayıcı finansman kapsamında, kadın istihdamını ve mültecilerden etkilenen bölgelerdeki ekonomiyi desteklemek amacıyla finansman sağlanmayı öngördüğünü hatırlatarak “İnovatif yenilenebilir enerji finansmanı kapsamında, 2020 yılı sonuna kadar GES, RES, biyogaz  vb. yenilenebilir enerji yatırım alanlarında finansmana devam etmeyi planlıyoruz. İlaveten enerji verimliliği ve/veya kaynak verimliliği projelerine ilişkin yeni kredi sözleşmesi imzalamayı amaçlıyoruz”dedi.

“YÜZDE 52’Sİ 5 YIL VE DAHA UZUN VADELİ”

Yeşil finansmanda fazi,vade vb şartlar konusunda bilgi veren Hüseyin Gürel, “Kalkınma ve yatırım bankası statüsü gereği mevduat toplamayan Bankamız, orta ve uzun vadeli kaynak ihtiyacını ulusal, bölgesel ve uluslarüstü finans kurumlarından temin ettiği fonlar ve yurt dışı sermaye piyasalarında ihraç ettiği borçlanma enstrümanlarıyla karşılıyor. Yeşil finansmana ilişkin çeşitli uluslar üstü finans kurumlarının kriterlerine göre kredi vadeleri farklılık arz ediyor.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında öncü banka olmak vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimize orta ve uzun vadeli kredi kullandırıyoruz. 2018 yıl sonu itibarıyla bakıldığında, Bankamızın kredi portföyünün %12’sinin bir yıldan kısa, %52’sinin ise 5 yıl ve üzeri vadeli kredilerden oluştuğu görülüyor.

“KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN YAPI TAŞLARI“

Hüseyin Gürel, “Yeni dönemde yeşil finansman alanındaki hangi yeni ürünleriniz olacak”şeklindeki sorumuza, TSKB olarak entegre bir bakış açısıyla kredi sağladıkları her projeyi sadece bir bankacılık işlemi olarak değil, ülke kalkınmasına ve küresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir yapı taşı olarak gördüklerini vurgulayarak şu yanıtı verdi: “Bütün karar ve hedeflerimizi sürdürülebilirlik konusunda bütüncül bir dayanışmanın parçası olduğu bilinciyle belirliyoruz. Hem kredi ve danışmanlık alanında sunduğumuz hizmetlerle hem de kurum içinde sürdürülebilirliğe yönelik uygulamalarımızla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunuyoruz.

Bütünleşik kalkınma yaklaşımının da bir gereği olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tamamı birbirleriyle yakın ilişki içinde. TSKB’nin çalışmalarında özellikle önem kazanan Erişilebilir ve Temiz Enerji, İklim Değişikliği ile Mücadele’ye ek olarak Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Bilinçli Üretim ve Tüketim ağırlıklı olmak üzere sürdürülebilir kalkınmaya destek oluyor”.

YENİ DÖNEMİN ÖNCELİKLERİ

Yeni dönemde TSKB’nin finansman politikasını aktaran Hüseyin Gürel şunları söyledi: “Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınma doğrultusunda kadın istihdamını destekleyen, çevre ve iş sağlığı güvenliğini ön plana çıkaran, AR-GE yatırımlarına sosyal ve nakdi sermaye aktaran, enerji ve kaynak verimliliğini hedefleyen projeler ile ülkemize döviz girdisi sağlayan ihracatçı firmaların yatırımlarını kaynak aktarmak suretiyle desteklemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda, yerli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlayan yenilenebilir enerji projelerine de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda finansman sağlamayı planlıyoruz”.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE

İklim değişikliğiyle  mücadelede enerjinin temini ve depolanmasının önem arz eden konuları oluşturduğunu söyleyen Hüseyin Gürel bu konuda şu açıklamada bulundu:  “Bu sebeple yenilenebilir enerji tarafında rüzgar ve güneş alanındaki üretim teknolojilerindeki gelişmelerle, YEKA modelinin verimlilik artışı ve maliyetlerindeki düşüşle birlikte yatırıma daha uygun hale gelebileceğini öngörüyoruz. Karbon yakalama ve enerji depolama teknolojilerinin önümüzdeki dönemde de gelişmesini bekliyoruz.

Enerji verimliliği de enerji konusu başlığı altında değerlendirilebilecek büyük bir başlık. Özellikle endüstri tesislerinde enerji verimliliği alanında yatırımların hiç durmayacağını düşünüyoruz. Binalarda enerji verimliliği de gittikçe önem kazanacak konulardan, hem kamu binalarında hem de özel sektör konut, ofis gibi yapılarında enerji verimliliği sağlamak için yeşil bina yatırımları sayısında artış bekliyoruz. Bu alanlarda elde edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri danışmanlık kapsamında da paydaşlarımıza aktararak ülkenin kalkınması destek sağlamayı hedefliyoruz”.

“TOPLAM 6 BİN 66 MW KURULU GÜCÜ DESTEKLİYORUZ”

TSKB’nin bugüne kadar proje ve yatırım finansmanı alanında destek verdiği projeler hakkında da bilgi veren Hüseyin Gürel, bu yöndeki sorumuza şu yanıtı verdi: “Bankamızın kredi portföyünün yaklaşık %73’ü direkt olarak sürdürülebilirliğin finansmanına ilişkin tutardan oluşuyor. 2018 yılında yenilenebilir enerji alanında ağırlıklı olarak güneş, rüzgar, jeotermal ve biyogaz kaynaklarına dayalı yatırımların finansmanını gerçekleştirdik.

Yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen projeleri uzun vadeli kaynak aktarmak suretiyle destekliyoruz. Kaynak aktardığımız enerji projeleri, hidroelektrik santrallerinden güneş, rüzgar ve jeotermal enerji santraline kadar çeşitlilik gösteriyor. Finanse edilen toplam 290 proje için öngörülen toplam kurulu güç 6.066 MW mertebelerinde. Bu da Türkiye’nin toplam kurulu yenilenebilir enerji gücünün %13’ünü temsil ediyor.

“YÜZDE 87’ Sİ ÜRETİMİNE BAŞLADI”

2018 yıl sonu itibarıyla da finansman sağladıkları  enerji projelerinin %87’sinin üretimine başladığını ifade eden Hüseyin Gürel “  Faaliyete geçen projelerin toplam kurulu gücü 5.263 MW. Ülkemizde 2003-2018 yılları arasında finansman sağlanan enerji projelerinin toplam yatırım tutarı 9,9 milyar dolar olurken, bu projeler için Bankamız tarafından taahhüt edilen kredi tutarı yaklaşık olarak 4,4 milyar dolar.2013 yılından beri, ülkemiz özel sektöründe kaynak verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları orta ve uzun vadeli fonlama imkanları sunarak destekliyoruz.

Bankamız, bugüne kadar enerji ve kaynak verimliliğinin yanı sıra üretim süreçleri ve atık yönetimi gibi alanlarda 141 projeye yaklaşık 1 milyar ABD Doları finansman sağladı. Çeşitli sektörlerde kullandırılan enerji ve kaynak verimliliği kredileri, 2018 yıl sonu itibarıyla TSKB’nin kredi portföyünün %6’sını temsil ediyor. İklim değişikliği ile mücadelenin giderek önem kazandığı bir konjonktürde, enerji verimliliği de dahil olmak üzere kaynak verimliliğinin öneminin artacağını öngörüyoruz”dedi.

Bir Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.