Ana Sayfa Etiketler Yenilenebilir enerjiye geçiş

Etiket: yenilenebilir enerjiye geçiş

IEA: “Düşen petrol fiyatı yeşil enerjiye geçişi aksatabilir”

Dünya petrol piyasasının önde gelen oyuncuları korona krizinin de etkisiyle petrol talebinde ve buna bağlı olarak da petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkilerini hissetmeye başladı. Gelirlerde meydana gelen düşüşün petrol devlerinin özellikle yeşil enerjiye yönelik yatırımlarını aksatacağı ve bu gelişmenin de karbon emisyonlarını azaltma çabalarına negatif etki yapacağı  belirtiliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından koronavirüs krizinin enerji piyasasına etkileriyle ilgili yayınlanan rapora göre, koronavirüs krizi dolayısıyla petrol talebinde meydana gelen düşüş petrol endüstrisinin dünyadaki temiz enerji geçişleri için gerekli olan bazı teknolojileri geliştirme yeteneğini baltalıyor.

Petrol sektörü  bir yandan hükümetlere yaptığı çağrıda hidrojen ve karbon tutma ve hava kirliliğini emerek depolama gibi kilit teknolojilere destek verilmesini istiyor.  Öte yandan Avrupa’daki tüm büyük petrol ve gaz şirketlerinin şu anda uzun vadede emisyonlarını azaltma hedefleri var. Bu şirketler bazı kamu hizmetlerini satın alarak veya biyo yakıtlara yatırım yaparak enerji işinde var olma  niyetlerini de gösteriyor.

KÜRESEL ENERJİ EMİSYONLARI 2019’DA DEĞİŞMEDİ

IEA tarafından hazırlanan raporda küresel enerji emisyonlarının 2019 yılında bir artış göstermediğine ve geçen 3 yıllık dönemde ilk kez değişmez kaldığına dikkat çekiyor. Fosil yakıtları oluşturan yanan kömür, petrol ve doğal gaz birlikte sera gazları emisyonlarının en büyük bölümünü oluşturuyor.

Koronavirüs kriziyle ilişkili olarak uygulanan karantina tedbirleri nedeniyle geçen 10 yıllık dönemde petrol talebinde gözlenen kesintisiz artış 2020’de ortadan kalkacak gibi görünüyor. IEA, Nisan 2020’deki yakıt kullanımının neredeyse üçte bir oranında küçülerek 1995 yılı seviyelerine düşeceğine ve büyük petrol şirketlerinin gelirlerine de darbe indireceğine dikkat çekiyor.

ÇEVRECİ KAMPANYALARIN ENDİŞESİ VAR

Öte yandan iklim değişikliği kapsamında yürütülen çevreci kampanyalar yeşil ve temiz dünya hedefini ve buna engel oluşturan sorunları gündemin tepesinde tutmaya ve korona krizinin gölgesinde kalmamasına çalışıyor. Bu  çabalar aynı zamanda, politika yapıcıların hükümetlerin dikkatlerini karantinalar nedeniyle ekonomik olarak zarar gören şirket ve sektörlere çevirme eğilimine girecekleri yönündeki endişelerini de yansıtıyor.

YEŞİL ENERJİYE YATIRIM YAPAN PETROL DEVLERİ

Mevcut durumda Iberdrola SA, Enel SpA and Duke Energy Corp gibi kamu hizmeti sunan enerji şirketleri fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçiş sürecine ve ağırlıkla da yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya devam ediyorlar. Öte yandan petrol endüstrisinde Avrupa’nın petrol devleri olarak kabul edilen Royal Dutch Shell Plc , BP Plc ve Total SA gibi şirketler ise yeşil hedefler belirleme ve temiz enerji teknolojilerine yatırım yapma konusunda sesi en çok duyulan şirketler oldular.

Yenilenebilir enerjiye geçiş 7 yılda kendini amorti ediyor

ABD’de Stanford Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, küresel olarak tüm alanlarda yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş için yapılacak yatırım 73 trilyon doları bulurken, bunun geri dönüşü 7 yılda mümkün olabiliyor.

One Earth gazetesinde Mark Jakobson imzasıyla yayınlanan söz konusu araştırmada, yenilenebilir enerjiye geçiş için şebekenin yenilenmesi, üretim ve taşımacılık sektörlerindeki teknolojik yatırımlar, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi yatırımları ile enerji depolanması gibi tüm alanlardaki yaklaşık maliyetin 73 trilyon doları bulduğuna dikkat çekildi.

YILDA 11 TRİLYON DOLAR TASARRUF SAĞLIYOR

Dünyada sera gazı emisyonlarının yüzde 99’undan fazlasını üreten 143 ülkenin incelendiği rapor, bu yatırımların yapılmasıyla yılda 11 trilyon dolarlık bir tasarruf sağlanabileceğini ve 7 yıl içinde yatırım maliyetinin karşılanabileceğini de ortaya koydu.

Jacobsen, “İnsanların çoğu bu geçişin çok pahalı olmasından endişeli. Halbuki bu geçişin gerçekten dezavantajı yok. Bu korkuların bir kısmı giderilecek” dedi.

Buna karşın fosil yakıtlardan vazgeçilmesinin zorluğunun sadece ekonomik olmayabileceği belirtilirken, elektrik şebekesinin yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayanmasının teknolojik olarak henüz mümkün olmadığına dikkat çekiliyor.

Petrol zengini ülkeler de yenilenebilir enerjiye geçiyor

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) analizine göre, dünyada iklim krizine karşı çözüm olarak yenilenebilir enerjiler daha fazla desteklenirken, Körfez İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler de yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda oldukça istekli davranıyor. BAE ve Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği Körfez ülkeleri yenilenebilir enerjiye geçiş konusuna destek veriyor.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Uluslararası Enerji Forumu’nda konuşan IRENA Direktörü Francesco La Camera, “Yenilenebilir kaynaklardan artık yeteri kadar ucuz, güvenilir enerji üretmek mümkün. Aynı zamanda sosyo ekonomik faydası ve iklim değişikliğine karşı en iyi alternatif olması nedeniyle de en iyi seçeneğimiz” dedi.

Körfez için yenilenebilir enerjiyi desteklemek enerji güvenliği ve ekonomik çeşitliliği desteklemek ve ekonomik potansiyelini tamamen ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır.

Bu ülkeler aynı zamanda enerji liderliği için ikinci bir şans da öneriyorlar. Bugün dünya genelindeki yenilenebilir kaynaklarda yaşanan maliyet düşüşünün büyük bölümü Körfez bölgesinden geldi. Körfez sermayesi yurtdışında yenilenebilir enerji yatırımları yaparak maliyetleri düşürerek diğer bölgelerdeki enerji geçişini de şekillendiriyor. IRENA analizine göre, Körfez ülkelerinin yenilenebilir enerjiye olan ilgisinin 5 önemli sebebi bulunuyor.

İKLİM KRİZİNE KARŞI EN PRATİK ÇÖZÜM

IRENA analizlerine göre, Körfez bölgesinde yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşması 136 milyon ton karbon emisyonunun azalmasını sağlayabilir. BM İklim Zirvesi’nde ülkeler küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutma hedefini ortaya koyarken, BAE 2050 yılına kadar enerjisinin yüzde 50’sini temiz enerjiden sağlayacağını vaad ederek bunun iki katı oranında katkıda bulunmayı taahhüt etmiş oldu.

BÖLGEDEKİ EN REKABETÇİ ENERJİ KAYNAĞI

Yenilenebilir enerji bölgedeki en rekabetçi enerji üretim kaynağı durumunda. Körfez bölgesinin yenilenebilir enerjiye geçişi için motive edici bir faktör. Günümüzde yenilenebilir kaynaklar Körfez bölgesindeki en düşük maliyetli yeni enerji üretim kaynağıdır. Bölgenin artan enerji talebini karşılamada en ucuz kaynak. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) devreye alınan 900 MW’lık Muhammed Bin Raşid Solar Parkı’nın 5’inci fazında üretilen elektrik, kilovatsaat başına 1.7 cent ile dünyanın en düşük alım fiyatına sahip.

YENİ İSTİHDAM YARATIYOR

Yenilenebilir enerji sektörü aynı zamanda yeni bir istihdam kaynağı olarak da dikkat çekiyor. Özel işletme, eğitim, yerel becerilere ve insan kaynaklarına yatırım dahil olmak üzere Körfez bölgesinde görülen uzun vadeli politika hedefleri, yenilenebilir enerji sektöründe istihdam oranındaki artışı kolaylaştırabilir.

IRENA verilerine göre, yenilenebilir enerji 2030 yılına kadar bölgede 207 bin istihdam yaratabilir. Bunun yüzde 89’u solar teknolojilerle ilgili alanlarda olacak. Tek başına çatı tipi güneş sistemleri sektöründe 2030 yılına kadar 23 bin kişiye istihdam yaratılabileceği öngörülüyor.

TÜM YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR AÇISINDAN ZENGİN

Körfez bölgesi sadece güneş enerjisi açısından değil diğer yenilenebilir kaynaklar açısından da oldukça zengin bir bölge. Körfez bölgesinde PV teknolojisi için yapılan analiz özellikle Umman, Suudi Arabistan ve BAE’nin potansiyelini ortaya çıkarırken Kuveyt, Umman ve Suudi Arabistan’ın aynı zamanda rüzgar enerjisi açısından da iyi bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Biyoyakıt ve jeotermal enerji alanlarında da keşfedilmeyen yeni potansiyeller bulunuyor.

IRENA analizlerine göre, Körfez bölgesinde 2030 yılına kadar 72 GW yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

SU TASARRUFU SAĞLIYOR

Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne göre, Körfez bölgesindeki 6 ülkenin 4’ünde su kıtlığı ciddi bir sorun olarak yaşanıyor. Dünyada nüfusu en hızlı artan bölgelerden biri olarak Körfez ülkelerinde 2050 yılına gelindiğinde su talebinin 5 kat artış göstermesi bekleniyor. Eğer Körfez ülkeleri yenilenebilir hedeflerine ulaşabilirse, bu su tüketiminde yüzde 17 oranında bir azalma sağlayacak.

× WhatsApp Hattı